Misiva, L-R y La Tarrancha esta selmana n’Uviéu

La música asturiana va resonar esta selmana na capital del país. Esti miércoles 28 a les 20h el grupu punk-rock de Grau Misiva va actuar nel Kuivi PopUp de San Llázaru y L-R na Plaza Porlier dientro del festival En Clave Pop. El sábadu 31 La Tarrancha va llevar el so mecigayu ska a La Casona la Montaña con una xinta + conciertu sobremesa a les 17.15h (pal qu’hai qu’acutar plaza). Amás, tol fin de selmana va siguir cellebrándose’l ciclu “Folclore en la Calle” nel Paséu Bombé.

Cartelos de los eventos:

Dexa un comentariu

X