Vacaciones hasta’l 30 de xineru

Hasta’l llunes 30 de xineru va ta zarrada la oficina de musicasturiana.com, nun vamos facer unvíos nin actualizar les noticies diaries. ¡Vémonos a la vuelta!

Dexa un comentariu

X